catalog - contact form (HEBREW)

קבלו את קטלוג ההכשרות המלאה שלנו

שותפים ולקוחות

מאז פרוץ המלחמה ב-7.10.23 פיתחנו יחד עם שותפים רבים ומגוונים תוכניות הכשרה שמטרתן לתמוך ולסייע לאוכלוסיות שהושפעו מהמצב בישראל