הצצה לתוכנית הלימודים

01

Advanced Excel

02

Statistics For Data Analysts

Module 1 Advanced Excel

Learn how to use Excel like a pro using techniques such as Pivot table, Advanced matches, lookups, Charts and visualization

Module 2 Statistics For Data Analysts

Introduction to descriptive and Inferential statistics
Introduction to Probability
Relational Algebra
Bayes Theorem
Normal Distribution
Covariance & Correlation
Hypothesis testing
One vs Two-tailed tests,
Z-Scores
t-Test, Chi-Square test
Type1 vs Type2 errors
ANOVA

תאריכים קרובים להרשמה

תאריכים

מיקום

זמן

מחיר

תאריכים נובמבר 10 - דצמבר 1
מיקום תל אביב
זמן6PM-9PM
מחיר1700 ש״ח